Byggebranchen er en af de mest udsatte, når det gælder tyveri. Men SmartWater holder arbejdet i gang på byggepladser, fordi entreprenører undgår tyveri af byggematerialer og maskiner, når de er sikret med DNA-mærkning.
I Sverige har SmartWater tegnet rammeaftale med brancheforeningerne Sveriges Byggindustrier og Maskinentreprenørerne samt Swedish Rental Association.