Her er vores kunders oftest stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål, kan du altid kontakte os.

Hvad er SmartWater?
SmartWater er en usynlig væske og bruges som DNA-mærkning. Hver beholder indeholder en unik kode samt microdots, der er registreret i SmartWaters internationale database. Væsken duppes direkte på dine værdier med en pensel; når væsken tørrer, er den ekstremt svær at fjerne. Den usynlige væske lyser kraftigt grøngult, når man lyser på den med UV-lys. Hvis en værdi bliver stjålet, kan politiet spore, hvor eller hos hvem den er stjålet, samt knytte gerningsmanden til gerningsstedet.

Hvad kan jeg mærke med SmartWater?
Væsken kan bruges på alle typer materiale. Vi opfordrer dog til at teste væsken på et ikke synligt sted – især hvis det drejer sig om antikviteter eller andre sårbare sager. Kontakt os, hvis du er usikker.

Mærk fx:
• Elektronik
• Smykker
• Barnevogn
• Sportsudstyr, rideudstyr, golfudstyr
• Bil og tilbehør til bilen
• Motorcykel og knallert
• Cykel
• Båd og tilbehør til båden

Hvordan mærker jeg en genstand?
Du dupper væsken på med den pensel, der følger med i homekit’et. Vi anbefaler at mærke mindst tre til fem steder. Du behøver ikke male – sæt blot mærker. Jo større genstanden er, jo flere og større mærker bør du sætte. Sæt gerne mærkerne på ujævne overflader og de steder, der udsættes mindst for slitage. Ved almindelig stuetemperatur tørrer væsken på 20 minutter, derefter hærder den helt på 24 timer.

Hvor mange genstande kan jeg mærke med en SmartWater beholder?
En SmartWater pakke til private indeholder 6 ml væske og kan bruges til at mærke mindst 50 genstande med tre til fem mærker (mindst 400 punkter).

Hvor længe holder DNA-mærkningen?
Du kan gemme din SmartWater væske i to år (se også datomærkning på beholder). SmartWater garanterer, at DNA-mærkningen på en genstand holder i mindst fem år, selv udendørs under barske forhold. Produktet er certificeret med PAS820:2012 – klasse A hvilket er den bedst mulige score. I praksis kan DNA-mærkningen godt holde længere. Hvis du efter fem år vil være sikker på, at politiet stadigvæk kan spore dine værdier, må du købe et nyt sæt med en ny kode.

Kan jeg fjerne DNA-mærkningen igen?
Det er ekstremt svært at fjerne DNA-mærkningen uden at skade genstanden.

Hvordan registrerer jeg min Smartwater kode?
Som privat registreres koden nemt online. Koden som skal registreres står på beholderen.

Koster det noget af registrere sin kode?
Nej, det er gratis.

Hvor længe er mine oplysninger registreret i SmartWaters database?
For altid.

Registrerer SmartWater, hvilke genstande jeg DNA-mærker?
Nej, koden er knyttet til husstanden. Du mærker altså dine forskellige værdier med samme kode. Kun personen eller organisationen, der ejer koden, registreres. Undtagelser er køretøjer og fartøjer som biler, sejlbåde, maskiner, cykler o.l., der kan mærkes med en specifik kode, der vil følge med genstanden fremover. Hvis du ønsker dette, kan du bestille en særligt SmartWater-pakke til formålet. shop.smartwaterdanmark.com

Hvad gør jeg, hvis jeg vil sælge en mærket genstand?
Sørg for at lave en kvittering eller andet juridisk dokument. Vi anbefaler at udfylde SmartWaters dokument om salg eller foræring. Ellers kan du skrive på kvitteringen, at genstanden er mærket med Smart Water. Husk at informere om, at SmartWater ikke giver ejerskab, men sporbarhed.

Er SmartWater skadeligt for min sundhed eller for miljøet?
Produktet skal ikke klassificeres som farligt og er ikke mærkningspligtigt i henhold til CLP-forordningen, der fastlægger betingelser for klassificering, mærkning og emballering for stoffer og blandinger i EU.

Jeg har endnu ikke modtaget en bekræftelse på min registrering?
Normalt går der op til 24 timer, før du modtager din bekræftelse, når du har registreret din DNA-mærkning online og angivet din e-mailadresse. Hvis du ikke har modtaget bekræftelsen inden for dette tidsrum, bedes du kontakte os.

Hvordan bruger politiet SmartWater?
DNA-mærkning er et arbejdsredskab for politiet. De kan helt uden omkostninger søge i SmartWaters database og bruge SmartWater som led i en efterforskning. SmartWater kan bruges som bevis i retssager.

Hvordan ved politiet, at det er min SmartWater-kode?
Politiet har to muligheder for at spore en genstand til ejeren: Enten kan de undersøge de microdots, som væsken indeholder, med et håndmikroskop og derefter søge oplysninger i SmartWaters internationale database. Ellers kan de sende en prøve til analyse i vores laboratorium, hvor vi identificerer den unikke kode. Vi behøver blot 0,25 mm2 af mærkningen for at kunne analysere koden.

Koster det noget af at få analyseret en stjålen genstand i SmartWaters laboratorium?
Laboratorieanalyser ved politianmeldelse er gratis – analyser går gennem politiet.