POLIS, TULL OCH LARMTJÄNST

Polisen
Svenska Polisen satsar allt större resurser för att detektera och spåra SmartWater eftersom det ger dem ett arbetsredskap som de tidigare saknat. Nu kan objekt kopplas till dess ägare, kriminella kopplas till brott och SmartWater är ett viktigt bevis till Polis och åklagare vid utredningar. Nationella rutiner och utrustning finns för att detektera och spåra SmartWater. Polisen har idag utrustat mer än 1 300 utryckningsfordon med UV-lampor för detektering av MärkDNA. SmartWater Sverige utbildar Polisen kostnadsfritt på SmartWater MärkDNA och har utbildat mer än 1 200 poliser runt om i Sverige.

SmartWaters patenterade gröngula färg som enbart syns i speciellt UV-ljus är så unik att den vid detektering förhöjer misstankegraden och ger Polisen underlag att vidta tvångsåtgärder som att gripa misstänkta och beslagta gods. Polisen erhåller kostnadsfria analyser av SmartWaters unika MärkDNA-koder. Med hjälp av adderade mikropunkter (0,6 mm-0,7 mm små partiklar) kan MärkDNA-koden dessutom utläsas i handhållet mikroskop. Mikropunkterna underlättar för Polis och åklagare eftersom en omedelbar sökning i SmartWaters internationella databas kan genomföras utan en laboratorieanalys av MärkDNA-koden. Svenska Polisen kan söka dygnet runt på dessa koder direkt i SmartWaters internationella databas. SmartWater är godkänt som MärkDNA av svenska Polismyndigheten.
Klicka här för information från Polisen.

 

Polishund markerar på SmartWater
För att underlätta vid genomsökning av stora lokaler och hamnterminaler tränar Svensk polis  hundar att markera på doften av SmartWater MärkDNA.

ellie

 

Tull och Larmtjänst
Tullen och Larmtjänst är utrustade med UV-ficklampor för att kunna detektera SmartWater MärkDNA. Utöver Polisen, så har även Tullen, Larmtjänst och SmartWater Sverige/Eurosafe Security Solutions AB möjlighet att söka direkt på de unika koderna i SmartWaters internationella databas via mikropunkter vilka i Sverige adderas som standard i SmartWater MärkDNA.