TRYGGARE SVERIGE

Paketeringen är unik i sitt slag då kunden erbjuds både brottsförebyggande stöldskyddsmärkning via SmartWater samt även brottsofferstöd via Stiftelsen Tryggare Sverige, om det mot förmodan inträffar ett inbrott i din registrerade bostad.

Bostadsinbrott drabbar dagligen ett stort antal människor. Hittills har den drabbade varit hänvisad till polisen, som av olika skäl ofta lagt ned anmälan i ett tidigt skede. Konsekvensen av detta är att de som drabbas av denna typ av brott ofta blir utan hjälp, stöd och skydd. Det är allvarligt då bostadsinbrott är ett mycket integritetskränkande brott som vid sidan av stora ekonomiska förluster ofta ger upphov till otrygghet, rädsla och förtvivlan.

Vårt Tryggare Sverige paket kan köpas i vår webshop.

För varje sålt Tryggare-Sverige paket skänker SmartWater pengar till brottsförebyggande ändamål.

Läs mer på Tryggare Sveriges hemsida, Tryggare Sverige.